Arbete

Mot

Broby skolhem - Ett hem för vanartiga flickor

Söderköping, Samhälle

Skolhem kallades också uppfostringsanstalter. Broby skolhem var ett hem för vanartiga flickor som låg i Söderköping. Flickorna som bodde på hemmet skiljde sig mycket från varandra.

Tobias Bergenudd, Platengymnasiet, Motala SA12A

Mot

Fogelstadgruppen - Den kvinnliga medborgarskolan

Samhälle

Den kvinnliga medborgarskolan vid Fogelstad; Vilka låg bakom grundandet och vad hade grundarna gemensamt. Vad var deras drivkraft och målstättning? Vilka aktiviteter bedrevs på skolan. Vilka var samhällets reaktioner och åsikter var på medborgarskolan. Gjorde den någon skillnad för det allmänna samhället.

Fanny Björne, Platengymnasiet, Motala SA12A

Mot

Samhällets utstötta - Psykvård under 1800-talet.

1800-talets Sverige, Samhälle

Mitt syfte med detta arbete har varit att ta reda på hur psykvården såg ut på 1800-talet. Hur man såg på de psykisk sjuka, vad för behandlingsmetoder man hade, vad som var psykiska sjukdomar och hur man delade in dessa.

Marigona Bytyqi, Platengymnasiet, Motala SA12A

Mot

Barndomens historia - Barnens utveckling i Sverige under 1900-talet

Samhälle

Syftet med denna rapport är att undersöka hur barn levde under 1900-talet i Sverige och vilka avgörande förändringar som kom att spela roll för barnen under denna tid.

Emma Ekh, Platengymnasiet, Motala SA12A

Mot

Spädbarnsdödlighet under 1800-talet - Med fokus på Linköping

Samhälle, 1800-talets Sverige

Syftet med detta arbete har varit att undersöka spädbarnsdödligheten i Linköping under 1800-talet. I detta arbete visas resultat av medicinens påverkan, vilka sjukdomar som var vanliga och hur många spädbarn som dog under årtalen 1800, 1810, 1835 och 1859.

Josefin Eriksson, Platengymnasiet, Motala SA12A

Mot

Solfjäderstaden - Historien om Motala under 1200-2000 talet

Motala, Samhälle

I brev från åren 1361, 1374 och 1436 nämns bland annat Motala kyrka för första gången. Och där börjar allting. Innan dess har människor bosatt sig i närheten av Motala ström, för fiskets skull. Motala gick snabbt ifrån att vara ett liten by, till att ha en egen kyrka och utvecklingen till en stad tog farten.

Ibrahim Hodzic, Platengymnasiet, Motala SA12A

Mot

Psykiskt sjuka - dömda för brott förr och nu

Brott och straff, Samhälle

I detta arbete kommer jag inrikta mig på behandling och bemötande av psykiskt sjuka människor förr och nu i Sverige. Hur vi har behandlat sjuka och psykiskt sjuka, inriktat på Sveriges historia och göra en jämförelse av dagens- och dåtidents 1700 tal historia. Jag berör även sjuka som har begått brott och hur de straffades/behandlades

Johan Holmertz, Platengymnasiet, Motala SA12A

Mot

Brott och Straff - Dödsstraff i Sverige under sent 1800-tal

Brott och straff

Syftet med detta arbete var att ta reda på mer hur Sverige har använts sig av dödstraff från 1800 talet och framåt.

Jacob Ingesson, Platengymnasiet, Motala PA1201

Mot

Personer med funktionshinder - Individer med ett större hjärta än vad någon annan kan föreställa sig

Samhälle

Personer med funktionshinder har sedan långt tillbaka haft det svårt i samhället. Deras levnadsvillkor har inte alls varit som alla andras och de har fått leva ett oerhört tufft liv.

Charlie Jareblad, Platengymnasiet, Motala SA12A

Mot

Barnadödlighet - I Motala åren 1791, 1799 och 1802

Samhälle, Motala

Mitt syfte med detta arbete är att få kunskap om hur många barn som dog och föddes under åren 1791, 1799 och 1802. Även vilka de olika orsakerna var till att barnen dog.

Victoria Carlsson, Platengymnasiet, Motala SA12A