Lapp till läraren

Koden för arbetet du vill arbeta med

← Tillbaka till sökning ×

Motala verkstad

Författare
Sadiyo Abu
År 8, Södra skolan
Ingår i arbetsområden
- 1800-talets Sverige
- Motala

Inledning

Jag ska skriva fakta om Motala verkstad under 1800-talet. Jag kommer att skriva hur der såg ut och vilka arbetsuppgifter de hade under denna tid.

Källor/Metod:

Jag har letat fakta på Landsarkivet i Vadstena. Där hittade jag en bok som är en sammanställning om svensk verkstadsindustri. Sedan har jag använt en hemsida som heter ekinge.se för att hämta fakta. Källorna var svåra att läsa och förstå. Dom hade mycket fakta som var bra.

Efter jag hade letat fakta började jag att skriva en kladd om Motala verkstad och efter det skrev jag rent texten på datorn.

Motala Varv både som bostadsområde och båtvarv

Området Motala Varv bildades 1811. I och med att detta område fanns grundades även Motala verkstad år 1822. Motala Varv låg väster om kanalen ,här fanns hus där det bodde hundra människor. Husen ägdes av kanalbolaget. Sextio av de boende arbetade vid varvet också kallat Motala Varv. Där fanns drängar som skötte stallet med oxar och hästar. Där fanns också fyra båtskeppare elva matroser (sjömän) och ett antal timmermän. Vidare arbetade där smeden Norling som vid 28 års ålder mist båda benen och fick då gå på träben. Även smeden Ullstam samt snickarna Nyhlander och Ekman arbetade där.Dessa män tillsammans med andra bildade början till Motala Verkstad. På verkstaden arbetade det människor från olika länder.

Under denna tid använde man sig av kaffe,vin och tobak . Det var dyra varor eftersom det var extra skatt på dessa. Kaffet var sedan 1818 en förbjuden dryck i Sverige .

Motala Verkstad

Efter ett brev från Baltzar von Platen till kung XIV Johan donerades det den 14 maj 1823 tjugotusen riksdaler till bygget av Motala Verkstad. Den 5 mars år 1823 fick Göta kanalbolag tillstånd att tillverka detaljer och maskiner till allmänheten, Svenska staten och Göta kanalbolag. Nu skulle man anställa människor från bygden runt Motala till verkstaden. År 1825 blev det färdigt, man hade också byggt en filarverkstad, en snickarverkstad och ett metallgjuteri.

Den första ledande figuren som arbetade på Motala Verkstad var Daniel Fraser. Han hade en fin utbildning som var mekaniker och maskinbyggare arbetade tidigare för ett Engelskt företag. Nu anställdes han av Baltsar von Platen och lönen var för honom 210 pund/år.Dessutom ingick fri bostad och fritt bränsle I hans anställning. För detta skulle han under två år arbeta, ej över 10 timmar per dag, 6 dagar i veckan. Fraser skulle arbeta och bo i Motala. Detta var år 1825. Fraser skapade monterade in de första maskinerna till verkstaden.

De första arbetsuppgifterna Motala Verkstad hade var diverse slussmekanismer och reparationer som behövdes göras under kanalbyggandet. Under sin tid har Motala verkstad byggt över 400 fartyg ca 800 broar. En av broarna sålde de till Iran och heter Ahvazbron. De har också tillverkat ca 1300 tåg. Även Uppsalas kyrkotorn som är 118 m hög har tillverkats I verkstaden. På 1970-talet var Motala Verkstad världens största exportör av diskbänkar.

Min jämförelse

Verstadsområdet ser inte likadant ut idag. Idag finns der ett industrimuseum som ligger i det gamla verkstadsområdet. Där den gamla plåtverkstaden fanns nu en teater. Många av de gamla arbetarbostäder har blivit nya hem till människor i Motala . Två av dessa lägenheter har blivit museilägenheter.

En annan skillnad är att på 1800-talet hade dom ca 1300 man arbetade på verkstad . Idag har de ca 150 anställda. Idag omsätter förtaget mer än förr.

Mina åsikter.

Jag tycker att der är bra att Motala Verkstad finns. Det är bra för stadens turism.

Många kommer och vill se till exempel Göta kanal. Det är också bra för att det har gett många jobb till männniskorna i Motala.

Motala har blivit en känd stad I Sverige och hela världen.

×

Sök efter personer, platser och saker!

×

Välj plats
Välj ålder