Lapp till läraren

Koden för arbetet du vill arbeta med

← Tillbaka till sökning ×

Introduktion till temat Motala

Det här ska ni ta reda på

1. Utgå från en som levde på 1800-talet. Det kan vara en släkting, en brottsling eller någon annan ni forskat fram. Ni kan också utgå från ert ämne.
2. När levde personen eller vilken tid forskar du om?
3. Var bodde personen?
4. Familj?
5. Ekonomisk situation?
6. Yrke?
7. Miljön, hur var det i Motala under den aktuella tidsperioden?
8. Hur såg övriga Sverige när det gäller lagar, brott och straff, politik, ekonomi, typ av samhälle (jordbruk kontra industrialismen)9. Jämför med dagens Sverige

Ditt arbete ska redovisas skriftligt eller muntligt. Det skriftliga arbetet ska redovisas i rapportform och gärna innehålla bilder och kartor etc. Vi kommer att gå igenom detta.

Det muntliga arbetet ska ha bilder och manus som stöd.

Du kan också göra en film eller ett bildspel.

Du måste anteckna alla dina källor, de ska redovisas i arbetet där det också ska finnas med en diskussion om källkritik.

 

Exempel på källor kan vara:

Landarkivet i Vadstena

Bouppteckningar

Länsmuseet i Linköping, Bondedagböcker

Länkar

KB:s digitaliserade dagspress. Den har inga Motala tidningar men man får många träffar om man söker på t.ex. Motala verkstad. Kans

http://magasin.kb.se/searchinterface/search_newspaper.jsp

Länken till Liu:s uppsatsdatabas:

http://www2.bibl.liu.se/uppsatsdatabasen/default.aspx

DIVA electronic press där många c-uppsatser och exjobb ligger:

http://www.ep.liu.se/index.sv.asp

Motalas historia 100 år, Robert Ekinges sida

SVAR, kyrkböcker digitalt arkivhandlingar och sökbara databaser. Straffångar i Sverige , sök på personens hemort, kan gå in via Riksarkivet hemsida, koll med it-trategerna i kommunen, Ole och Aarno

Östgötabilder, kulturarvs hemsida, finns också filmer

Chockladlandet

Arkiv med amerikabrev, gårdsarkiv, Västra Stenby

Provinsialläkare och deras arkiv

Alla källor ska finnas med i redovisningen. Ange sidans fullständiga adress, datum och ansvarig/webmaster då ni hänvisar till källor på internet.

Camilla och Susanne

×

Sök efter personer, platser och saker!

×

Välj plats
Välj ålder