Lapp till läraren

Koden för arbetet du vill arbeta med

← Tillbaka till sökning ×

judarns under 2:a världskriget

Författare
Maja Nilsson
9A, Södra skolan
Ingår i arbetsområden
- 2:a världskriget

 

Maja Nilsson

Historia Södra Skolan

Vt 2015 Motala

 

 

Innehållsförteckning.

Inledning............................. 1

Undersökning......................2

Judarna börjar tappa sitt värde....2.1

Varför judar..................................2.2

I gettot..........................................2.3

Koncentrationslägren..................2.4

Anne Frank..................................2.5

De vita bussarna..........................2.6

Avslutning...........................3

Källor..................................4

 

1.Inledning

När började man se illa på judar? Varför började man se illa på judar? Hur blev de uppdelade i koncentrationslägren? Hur var det att leva i dessa fruktansvärda läger? Det ska jag ge svar på.

Jag har även valt att skriva lite om Anne Frank eftersom hon är en av de judar som uppmärksammats mest och även för att man ska kunna se hur det kunde vara för judar som var tvungna att gömma sig för att överleva.

Jag är själv intresserad och undrar varför och hur man kunde göra såhär mot oskyldiga människor. Hur var det att leva under skräck? Jag själv skulle inte klara av det, men människor levde faktiskt under skräck i flera år. 

Det jag är mest intresserad av att veta är hur det gick till i koncentrationslägren för jag tycker att det är något som ska uppmärksammas lite extra eftersom det var folk som kom dit för att dö eller för att vara slav.

Jag har valt att mestadels använda mig av internet och inte av böcker. 

 

 

2Underökning.

Har man en judisk mamma eller pappa föds man som jude och så var det även förr i tiden. Man kunde inte göra någonting åt om ens föräldrar var judar eller inte och därför kunde man inte göra någonting åt att man själv blev jude. 

Nazisterna var kristna. Kristendomen säger att människan kan få förlåtelse. Det nazisterna gjorde kan enligt mig inte bli förlåtet.

 

2.1Judarna börjar tappa sitt värde.

Under 1930-talet började man skilja judarna med övriga medborgare i Tyskland. 

I september 1937 utfärdade Heinrich Himmler, SS högsta ledare, att de fängslade judar skulle friges om de lovade att emigrera från Tyskland. Samma år i oktober utfärdade Himmler att om de som emigrerat av någon anledning skulle återvända till Tyskland, skulle de arresteras och sändas till koncentrationsläger.

Under Kristallnatten (natt då flera judiska butiker och hus, även synagogor förstördes ) arresterades tiotusentals judar.

Man gjorde i princip allt för att få bort judarna från Tyskland.

Judarna började tappa sitt värde mer och mer. Nürnberglagarna kom år 1935. Det var lagar som var för judar. 

-Judarna förlorade tyskt medborgarskap.

-Förbjud med äktenskap och sexuellt umgänge mellan judar och ickejudar.

-Judar fick inte använda den tyska flaggan och inte heller de tyska färgerna. 

Detta är bara tre av de många lagar som kom. För varje lag som kom fick judarna mindre och mindre värde. snart hade inte judarna något värde alls.

 

2.2Varför judar?

Efter första världskriget var Tyskland en katastrof. Hitler skyllde allt på judarna. 

Han ansåg att judarna inte var den ”rätta rasen”. Han ville utveckla den ariska rasen. 

Det finns flera teorier om varför han valde just judar. 

En annan teori är var att judarna var rika och det var dom som hade det bäst på jorden och det sägs att Hitler ville ändra på det. 

Det sägs även att i november 1938 sköt en jude en tysk diplomat och det tyckte man var fel. Det kan vara en av anledningarna men det kan också ha noll betydelse för vad som har hänt. 

Det var inte bara judar man tyckte illa om utan man tyckte även illa om homosexuella, romer och utvecklingsstörda.

 

2.3I gettot.

Koncentrationen av judar började i getton 1939. 

Syftet med att ha judar där var att de skulle komma bort och inte beblanda sig med den övriga befolkningen. 

De som bodde i området där gettot som inte var judar, förståndshandikappade, romer osv, tvingades att flytta därifrån. Om du tror att de fick ta med sig allt de ägde in till gettot så har du fel. Man fick ta med sig det man orkade bära och resten fick vara kvar hemma.

 

2.4Koncentrationslägren

När judar skulle till koncentrationslägren för att bli slavar eller i värsta fall mördas satte nazisterna judarna på tåg. Det var inte tåg som vi åker i idag utan det var vagnar utan sittplatser med några få fönster, där man proppade in människor. 

Det allra största och mest brutala koncentrationslägret var Auschwitz - Birkenau.

Till detta ställe kom sammanlagt ca 1,3 miljoner människor varav 1 miljon dödades.

De flesta av dessa människor var judar. 

När fångarna väl var på plats fick de genomgå en selektion. 

De som såg någorlunda friska och starka ut blev utvalda till slavar medan de som inte ansågs starka eller friska sändes till gaskammaren. 

Nazisterna tog inte hänsyn till nära eller kära, utan delade på familjer. För det mesta hann de inte ens säga hejdå till varandra utan en familj kunde ställas i olika led och aldrig mer se varandra. Om ett mindre barn kom till ett koncentrationsläger var det nästan säkert att det sändes till gaskammaren. Ett litet barn kunde ju inte jobba.

Väl vid gaskammaren trodde folk att de skulle få duscha (de flesta åtminstone). Folk hade klätt av sig och lämnade ifrån sig allt.

När dörrarna stängdes släckte man ljuset och släppte ut gasen som dödade alla människor i rummet. 

Gaskamrarna var det som gjorde att man kunde döda så pass många judar som man gjorde under andra världskriget. 

De som inte skickades till gaskammaren blev slavar. De registrerades in i lägren. Alla slavar fick var sitt nummer tatuerat på vänster arm. 

Även bland slavarna genomgick selektioner. De fångar som var svaga skickades till gaskamrarna. Bara för att man var slav betydde det alltså inte att man var riskfri från döden. 

Slavarna bodde trångt, blev ständigt slagna, de fick knappt någon mat vilket gjorde att de blev undernärda och när dessa selektioner kom blev de mest undernärda utvalda till gaskammaren. Nazisterna förlorade inget på om slavarna fick gå till gaskammaren eftersom det kom nya varje dag.

Mer än 80% av de som kom till koncentrationslägret Auschwitz skickades direkt till gaskammaren för att gasas ihjäl. Vissa gaskamrar där rymde 2000 personer!! 

Det var fångar som fick ta hand om de som gasats ihjäl

 

2.5Anne Frank.

Jag tänkte även berätta lite om Anne Frank som förmodligen är nazisternas mest kända offer. 

Hon skrev dagbok om sitt liv under kriget. Hon och hennes familj lyckades gömma sig från judarna i två år.

Adolf Hitler tog över Tyskland 1933 och när detta skedde flyttade familjen Frank från Frankfurt till Amsterdam. 

Familjen hade drivit en framgångsrik bankrörelse i Frankfurt men när de kom till Amsterdam fick hennes pappa starta ett nytt företag. 

Anne växte upp i Frankfurt. Hennes föräldrar var ofta oroliga för att tyskarna skulle attackera, eftersom Hitler ville att det tyska riket skulle sträcka sig utanför Tyskland. Pappan i familjen fixade då ett gömställe där hans företag Opekta låg.

1942 bröt tyska trupper in i Holland. Samma år bestämdes det att alla judar i Holland skulle deporteras. 

En dag fick Annes syster ett brev om att hon skulle sändas till Tyskland till arbetsläger. Dagen efter detta inträffade gick familjen under jorden i ett gårdshus. De levde i skräck eftersom de inte ville bli upptäckta av tyskarna. 

De fick mat och nyheter av pappans arbetare. Familjen bodde i huset med en man och en annan familj i två hela år. De blev upptäckta genom att en kvinna berättade var de befann sig. Först skickades de till genomgångsläger i norra Holland. 

De skickas sedan med en transport till Auschwitz där mamman dog. 

Anne och hennes syster skickades vidare till koncentrationslägret Bergen-Belsen där de dör av sjukdomar och svält.  

Deras pappa var den enda som överlevde kriget genom att han befriades av Röda armen. 

 

2.6De vita bussarna.

När andra världskriget var slut skickade Sverige, Röda Korset ner bussar som man kallade för ”De vita bussarna”. Sverige skickade ner dessa bussar till Tyskland för att rädda de människor som fortfarande levde. 

Folke Bernadotte var den man som ledde dessa bussar som räddade livet på tusentals av människor. 

36 sjukvårdsbussar, 27 lastbilar, 12 motorcyklar, 8 personbilar och en bärgningsbil behövdes för att lyckas. Fordonen packades med nödvändig utrustning (t.ex mat, mediciner, reservdelar osv.)

Det var svårt att komma in i lägret och det var mer folk än vad man trodde att det skulle vara. 

Man hade inte hur mycket pengar som helst och därför var det inte lätt att ge de sjuka den vård de behövde. 

Men efter alla omständigheter lyckades man rädda många liv, ca 20 000!!

 

 

3Avslutning.

Man började se särskilja på judar och övrig befolkning redan 1930. Judar fick mindre och mindre rättigheter för varje dag som gick

Det finns ingen direkt anledning till varför man såg illa på just judar.

I koncentrationslägren blev man uppdelad som slav eller offer, mindre barn och svaga människor blev offer medan de som såg någorlunda starka ut blev slavar.

Livet i koncentrationslägret var lika hemskt som man kan tänka sig. 

Jag har kommit fram till att judarna inte hade det lätt på något sätt under dessa åren. Innan jag läst om detta trodde jag endast att judarna hade det tufft under andra världskriget och inte innan. Nu vet jag sanningen om att judarna hade det jobbigt långt innan kriget började. 

Idag finns det ca 14 miljoner judar. Om man inte hade förintat så pass många judar som man gjorde hade judendomen förmodligen varit större än vad den är idag eftersom efter en person bildas en ny generation osv..

Den 27 januari är det den internationella förintelsens minnesdag. Man har valt just denna dag för att det var då Auschwitz befriades. 

Jag anser att det är bra att man har en dag som man uppmärksammar lite extra till andra världskriget och framför allt judarna som levde då.

Jag tycker att det är viktigt att man tar upp och pratar om detta och inte förtränger detta för att det är hemskt. Det är något som hänt på riktigt, trots att man kan tro att det är en skräckhistoria.

 

 

4Källor jag har använt mig av:

www.levandehistoria.se/fakta-om-forintelsen/judeforfoljelserna-under-1930-talet/nurnberglagarna

https://andravarldskriget.wordpress.com/judarna-under-andra-varldskriget¨

www.levandehistoria.se/fakta-om-forintelsen/forintelsen/forintelselager/auschwitz-birkenau

http://www.so-rummet.se/kategorier/forintelsen

http://www.levandehistoria.se/fakta-om-forintelsen/forintelsen/ghetton

http://www.alltomhistoria.se/artiklar/anne-franks-dagbok/

http://varldenshistoria.se/fraga-oss/hur-manga-oeverlevde-foerintelsen

http://skolarbete.nu/skolarbeten/forintelsen-7/

http://www.redcross.se/om-oss/historik/vita-bussarna/

http://webbplatser.nordiskamuseet.se/minaogon/sida/historia/hist5.htm

×

Sök efter personer, platser och saker!

×

Välj plats
Välj ålder