Lapp till läraren

Koden för arbetet du vill arbeta med

← Tillbaka till sökning ×

Historisk statistik

Logotypescb

http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Historisk-statistik/


Om källan

I statistiska centralbyråns historiska statistik kan du bland annat få svar på frågor i vitt skilda ämnen. Som till exempel:

-Hur gick det i valet 1872?

-Vad tjänade en dräng 1913?

-Hur många utvandrade och hur många invandrade i Sverige 1903?

Ett tips är att välja Utvalda källor efter ämne i menyn till vänster för att få en överblick.

×

Sök efter personer, platser och saker!

×

Välj plats
Välj ålder