Lapp till läraren

Koden för arbetet du vill arbeta med

← Tillbaka till sökning ×

Personer med funktionshinder - Individer med ett större hjärta än vad någon annan kan föreställa sig

Författare
Charlie Jareblad
SA12A, Platengymnasiet, Motala
Ingår i arbetsområden
- Samhälle

Handledare: Camilla Prytz

 

1. Inledning

1:2 Syfte och frågeställningar

1:3 Källor och metod

2. Undersökning

2:1 Hur har ordet funktionshinder förändrats med tiden?

2:2 Hur behandlades personer med funktionshinder?

3. Resultatdiskussion

 

1. Inledning

Personer med funktionshinder har sedan långt tillbaka haft det svårt i samhället. Deras levnadsvillkor har inte alls varit som alla andras och de har fått leva ett oerhört tufft liv. Vissa ”nöjde” sig med att ha dåligt bemötande mot dem medans andra valde att kalla om idioter och sa att dem skulle gömmas undan från övriga samhället. Anledningen till varför de ansåg det, var för att funktionshindrade oftast blev förknippat med smitta och många personer trodde att en funktionsnedsättning kunde smitta och i det avseendet höll sig folk borta ifrån dem. Lyckligtvis har synsättet på dessa människor förändrats radikalt men än idag finns det människor som bemöter dem negativt.

1:2 Syfte och frågeställningar

Syftet med mitt arbete är att undersöka hur personer med funktionshinder blev behandlade förr och hur folk såg på dessa personer. Jag har sedan länge tillbaka velat forska om denna typ av människor och när uppgiften lades fram kändes det som ett ypperligt tillfälle att få lära sig mer. Jag kommer att specificera mig på hur Sverige hanterat dessa människor och jag kommer besvara dem här två frågorna utförligt.

1. Hur har ordet funktionshinder förändrats med tiden?

2. Hur behandlades personer med funktionshinder?

1:3 Källor och metod

Det svåraste med detta arbete tycker jag var att börja, men när jag väl fick tag på den information jag letade efter, flöt skrivandet bara på. Mitt tillvägagångsätt har varit ganska simpelt, men ändå väldigt lyckat. Under min vistelse på landsarkivet i Vadstena, dit hela min klass åkte för att leta fram arkivmaterial fann jag inte alls den fakta jag behövde men jag fick med mig bra ord och begrepp som jag sedan vid senare tillfälle kunde söka fram på internet och leta i böcker efter. Metoden har alltså varit att jag använt mig av både skriftliga och elektroniska källor, och jag tycker själv att de elektroniska källorna varit bättre även om jag genom de skriftliga källorna har fått fram mycket bra och användbara arkivhandlingar. Materialet jag hittat är främst gamla projektarbeten om personer med handikapp och de arbetena har hjälp mig väldigt mycket och jag har lärt mig massor nya saker under arbetets gång.

 

2. Undersökning

2:1 Hur har ordet funktionshinder förändrats med tiden?

Ordet funktionshinder har genom alla år klassats som någonting negativt och personer med detta hinder har alltid blivit negativt särbehandlade.[1] Pratar man om en funktionshindrad idag, tänker många på personer med Downs syndrom eller kanske på en person som sitter i rullstol. Men förr i tiden var det inte alls samma sak. Under 1800-talet var en diabetiker, allergiker och epileptiker lika funktionshindrad som en person med Downs syndrom. Under samma tid började dessa personer även betraktas som en egen speciell grupp och då tyckte nästan hela Sveriges befolkning att Sverige skulle vara ett bättre land utan dessa människor och benämningen idiot var väldigt förekommande. Senare in på 1900-talet började man kalla dem för invalider, ett ord som i stort sätt är lika kränkande som idiot och under denna period hade dem det fortsatt väldigt svårt. Det var inte förens i slutet av 1900-talet, när man började benämna dessa människor som handikappade de skulle börja få det bättre ställt och mer rättigheter, och då skulle även det nuvarande begreppet funktionshinder träda i kraft.[2] Idag benämns funktionhinder enligt vårdguiden som ´´en ofta livslång försämring av en fysisk och/eller psykisk funktion. De flesta skador och sjukdomar är tillfälliga och kan botas, men en funktionsnedsättning är ofta medfödd eller har uppstått tidigt i livet´´. [3]

2:2 Hur behandlades personer med funktionshinder?

Personer med funktionshinder hade det, som jag tidigare skrivit, inte lätt. Redan som barn började helvetet då deras föräldrar skämdes och gjorde allt som stod i sin makt för att göra sig av med dem, antingen genom att adoptera bort dem eller att lämna dem till någon institution eller fattighus. Personer bedömde dem som inkapabla till att arbeta och blev de adopterade eller utlämnade blev chanserna till jobb ännu lägre[4] Ändå fram till 1930 gav fattigvården och enskild välgörenhet de ända ekonomiska stödet överhuvudtaget till dessa personer.[5] De ansågs även vara osjälvständiga och asociala vilket betydde att de inte hade rätten att vara föräldrar. Som ni förstår fanns det många olika behandlingsmetoder mot denna typ av människor och i Roger Qvarsells avhandling Ordning och Behandling skriver han om just personer med olika sjukdomar däribland personer med funktionshinder. Där nämner han att sjukdomar hade ett starkt samband med omoral. Han menade att om någon hade en sjukdom eller funktionsnedsättning, hade den personen automatiskt dålig moral. Till följd av detta blev alla med funktionshinder steriliserade. Anders Retzius och Herman Lundborg var två personer som idag är ihågkomna för att ha kränkt personer med psykiskt och fysiskt handikapp till en nivå som jag själv tycker är fruktansvärd. De forskade på personers skallstorlekar och genom att få fram ett mått kunde de mäta personens egenskaper, som i sin tur kunde bevisa hur smart den personen var och enligt Retzius och Lundborg bevisade denna metod även att vissa var bättre än andra och att de funktionshindrade var mindre värda. År 1922 skulle Retzius även grunda det första rasbiologiska institutet i Sverige, vars tankar kom att sprida sig över hela världen.[6] Detta lade grunden till det massiva hat och förtryck de funktionshindrade har fått vara med om men tack och lov har det funnits personer som kämpat för deras rättigheter, vilket idag har lett till många positiva framsteg.[7] År 1975 skulle tillexempel en ny steriliseringslag träda i kraft som sa att en person var tvungen att godkänna att bli steriliserad innan det kirurgiska ingreppet kunde ske och året efter skulle även tvångssterilisering förbjudas. [8] Jag tycker dock denna utveckling har gått för långsamt och det dröjde ändå till år 2008 innan den efterlängtade diskrimineringslagen skulle stiftas [9]

3. Resultatdiskussion

I det här arbetet har jag tittat närmare på hur det var att ha ett funktionshinder förr i tiden, jämfört med idag och när jag nu är klar med min undersökning har svaren jag fått överraskat mig negativt. Jag trodde inte alls personer med funktionshinder blev så dåligt behandlade och hade det så tufft samhället som de faktiskt hade. Lyckligtvis har, som jag tidigare redovisat, många förbättringar skett men träffar man en rullstolsbunden eller en person med något annat handikapp är det fortfarande än idag vanligt att man beter sig annorlunda mot den personen. Därför tror jag aldrig att alla i samhället kommer kunna agera likadant mot en person med funktionshinder som mot en icke funktionshindrad person. Det kommer alltid finnas de personer som tycker det är roligt att göra narr av funktionshindrade.

När den här uppgiften gavs ut, tvekade jag inte en sekund om vad jag skulle skriva om, för detta är ett ämne som har debatterats mycket och jag ville skaffa mig mer kunskaper om hur personer med svårigheter ansågs förr. Men den viktigaste faktorn till varför jag just valde detta ämne är för att jag har goda erfarenheter själv. Jag har sedan 2 år tillbaka varit tränare för ett innebandylag för personer med alla olika typer av funktionsnedsättningar vilket har varit det roligaste och det mest lärorika jag gjort i hela mitt liv. Att få träffa dessa personer 1 gång i veckan gör min vardag betydligt enklare för den kärlek och glädje de sprider är svårt att beskriva i ord. Jobbet fick jag genom att vara kontaktperson till en pojke med Downs syndrom redan i 8onde klass, och när Motala, min hemort skulle skaffa ett innebandylag för dessa personer, rekommenderade många mig som tränare vilket var fantastiskt kul och jag såg min chans att skaffa mig en enorm erfarenhet. Jag ångrar mig inte någonting idag och genom att vara med och lära känna dessa personer har jag blivit mer fascinerad av deras sätt att agera och vara på, vilket i slutändan resulterat i detta arbete. Jag tycker de berör och sprider glädje på ett sätt som är få förunnat, och allt genom att helt enkelt bara vara sig själva, vilket är en konst i sig. Allt för många människor idag spelar ett spel för att bli omtyckta och respekterade, men enligt mig ska man alltid vara sig själv och ingen annan. Finns de personer som inte gillar dig när du inte spelar det där spelet, är dessa människor inget för dig. Familj och äkta vänner gillar dig och respekterar dig för vem du är och det jag menar med det är att personer med funktionshinder gör detta omedvetet. De verkligen är sig själva hela tiden, och det är något jag verkligen gillar! Jag tycker att det är en självklarhet att alla ska behandlas lika och att ingen ska diskrimineras, oavsett hur de ser ut eller hur de är och som tur är håller Sverige med mig. Utvecklingen för de funktionshindrade går fortfarande framåt, och idag har det tagits fram många olika lagar emot diskriminering och lika rättigheter och dessa har jag redovisat tidigare i arbetet. Avslutningsvis vill jag skriva en kort berättelse som jag hittade när jag letade information om detta arbete, det är en berättelse som samlar mina tankar om hur alla personer bör anses. ‘’En man hade föreläsning för 500 ungdomar. Han tog fram en 500-lapp och frågade - Är de någon som vill ha den här? Alla räckte upp handen. Han knölade ihop den och frågade samma sak. Alla räckte upp handen. Han stampade på den och frågade samma sak. Alla räckte upp handen. Sedan sa han, det här ska ni ta lärdom av, för hur ful, smutsig och tilltufsad av livet någon än är så har han eller hon fortfarande samma värde!’’[10]

 

[1] http://www.iuris.se/viewpage.php?page=441 7 Maj

[2] http://www.ltkalmar.se/Documents/Om%20landstinget/Detta%20g%C3%B6r%20landstinget/Funktionshinderfr%C3%A5gor/Funktionshinderfr%C3%A5gor%20dokument/Ben%C3%A4mningar%20och%20attityder/Ben%C3%A4mningar2.pdf 7 Maj

[3] http://www.1177.se/Stockholm/Tema/Funktionsnedsattningsll/Hjalpmedel/Funktionsnedsattning/ 7 Maj

[4] http://www.aspergerforum.se/hur-utv-storda-och-andra-funktionshindrade-behandlades-forut-t32349.html 7 Maj

[5] http://www.iuris.se/viewpage.php?page=441 7 Maj

[6] http://umu.diva-portal.org/smash/get/diva2:609428/FULLTEXT01

[7] http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:511302/FULLTEXT01.pdf

[8] http://www.lagboken.se/Views/Pages/GetFile.ashx?portalId=56&cat=199149&docId=1873411&propId=5 8 Maj

[9] http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Diskrimineringslag-2008567_sfs-2008-567/ 8 Maj

[10] http://panikangest.dinstudio.se/text1_40.html 12 Maj

×

Sök efter personer, platser och saker!

×

Välj plats
Välj ålder