Lapp till läraren

Koden för arbetet du vill arbeta med

← Tillbaka till sökning ×

Solfjäderstaden - Historien om Motala under 1200-2000 talet

Författare
Ibrahim Hodzic
SA12A, Platengymnasiet, Motala
Ingår i arbetsområden
- Motala
- Samhälle

Handledare: Camilla Prütz

Sammanfattning

I brev från åren 1361, 1374 och 1436 nämns bland annat Motala kyrka för första gången. Och där börjar allting. Innan dess har människor bosatt sig i närheten av Motala ström, för fiskets skull. Motala gick snabbt ifrån att vara ett liten by, till att ha en egen kyrka och utvecklingen till en stad tog farten.

Innan Motala blev en stad var Motala först uppdelat i små delar. År 1823 bildas Köping. Motala fick sina stadsrättigheter den 1 April 1888. Motala Verkstad bildades år 1822 av Baltzar von Platen för att tillverka mängder av reservdelar och delar för bygget utav Göta Kanal. Under Otto von Carlsunds ledarskap blev Motala verkstad internationellt kända. Den 26 september 1832 invigdes Göta Kanal. Byggandet utav Göta Kanal kostade hela nio miljoner riksdaler. Göta Kanal är 190,5 km lång och sträcker sig från Sjötorp i Västergötaland till Mem i Östergötaland.

Baltzar Bogislaus von Platen föddes1766 på Rügen. 1801 valdes han in i Trollhätte kanals styrelse. Under tiden i styrelsen kom hans tankar om en samfärdsled mellan Vänern, Vättern och Östersjön att utvecklas. Baltzar von Platen fick aldrig uppleva Göta kanals fullbordan. År 1829, tre år före kanalens högtidliga invigning i Mem år 1832, dog von Platen. Han har fått en monumental gravplats intill kanalen i Motala.

Innehållsförteckning

1. Inledning

1.1 Bakgrund

1.2 Syfte och Frågeställningar

1.3 Källor och Metod

1.4 Definitioner

2. Undersökningsdel

2.1 Varför blev Motala en stad?

2.2 Hur har Motala utvecklats från 1600-talet till idag?

2.3 Vad har Baltzar von Platen betytt för Motala stadsutveckling?

3. Diskussion

3.1 Avslutande Diskussion

4. Avslutningen

4.1 Källförteckning/ Referenser

4.2 Bilagor

 

1.1 Bakgrund

Den 9 oktober 2013 invigdes den nya Motalabron utav Carl XVI Gustaf.[1] Bron gör det möjligt för Motalaborna att ta sig till E4, Vadstena och resten av Sverige på ett smidigt sätt, vilket inte var möjligt tidigare. Jag var själv på plats då bron invigdes och tyckte att det var magiskt. Men Motala har inte alltid sett ut som det gör idag. Bråstorp har inte alltid varit ett område där fler och fler affärer byggs. Motala har ändrats genom åren och man vill ju helt klart veta hur Motala sett ut förr.

Det är alltid intressant att veta hur din stad, som du är född i och har levt lång tid i, har utvecklats och blivit den stad som just du känner till. En stad har inte alltid sett ut som den gör idag och historien bakom staden är alltid viktigt att kunna om. En viktig del av ditt liv, en viktig historia om ditt liv. Historien om din stad. Historien om Motala.

1.2 Syfte och Frågeställningar

Att bo i Motala och inte veta historien bakom denna stad är ju inte okej. Mitt syfte är att ta reda på hur Motala har utvecklats och hur det blev en stad. Eftersom man har bott här i hela sitt liv så skulle det bli väldigt intressant att se hur den stad där man har bott hela sitt liv i har utvecklats mellan 1600-talet fram till idag. Jag har använt mig utav dessa frågeställningar:

Varför blev Motala en stad?

Hur har Motala utvecklats från 1600-talet till idag?

Vad har Baltzar von Platen betytt för Motala stadsutveckling?

1.3 Material och Metod

Jag hade tänkt att använda mig utav landsarkivet i Vadstenas källor först, men eftersom det inte fanns det jag leta efter där bestämmde jag mig att använda andrahandskällor. Jag har använt för det mesta internet eftersom det är ett snabbt och enkelt sätt att hitta information på. Även om jag och ingen annan ser Wikipedia som en säker källa så använde jag mig utav den för att få en snabb överblick över den information jag sökte. Jag använde även en bok som är utgiven utav Motala Kommun och det ser jag som en mer seriös källa.

Det har inte varit så svårt att hitta information om Motala. Svårare har det varit att hitta om Baltzar von Platen. Tydligen finns det en till Baltzar von Platen men han uppfann ett kylskåp, inte Göta kanal.

1.4 Definitioner

Köping = En köping var i Sverige och Finland från 1600-talets början fram till 1970-talet en ort med speciella rättigheter, men som till skillnad från städer inte hade stadsrättigheter.

2. Undersökningsdel

2.1

Offerplatsen vid vägmötet - det är den länge accepterade tolkningen av stadens Motala namn. Den första delen av namnet Motala, “Mot”, används även idag som betäckning för mötesplats, medan den andra delen av namnet är mycket svårare att tolka.

Arkeologer har vid Motalabygden funnit föremål, som sägs gå tillbaka till järnåldern, kanske ännu längre bakåt i tiden. I Motala finns det en stark ström med mycket fisk och enligt forskare så var det just den som drog till sig människor hit till Motala. Många forskare anser att det inte handlade om något vägmöte, utan mer om en mötesplats för fiskare.[2]

De äldsta dokumententen om Motala är tre brev från åren 1288, 1296 och 1307. Det första brevet från 1288 är dock en förfalskning från början av 1400- talet, enligt Motala historiekommitté medans B Beckman säger att det inte behöver vara en förfalskning. Där nämns just namnet Motala för första gången. Alla tre breven handlar om ett antal personer från samma släkt och deras intressen kring Motala ström. Personerna i breven är lagmannen i Närke Knut Mattson och hans närmaste. Knut tillhörde Magnus Ladulås riksråd. Motala historiakommitté tror att Knut är far till riksmarsken Torgils Knutsson. Det var många som under 1200-talet började att äga de stora slättbygderna i Motala och Östergötaland, för att visa sin makt. Detta gjordes mest utav den växande styret från eliten och adeln.. I det första brevet står det att Magnus Ladulås gett en tom tomt i Motala till Knut Mattson. [3]

Att Motala senare blev en stad berodde på två viktiga faktorer och det är uppkomsten av Göta Kanal och Motala Verkstad som ligger bakom det. Idén om att binda Östersjön och Västerhavet genomdrevs utav Baltzar von Platen. År 1866 blev kanalen klar. Platen grundade även Motala Verkstad, som fick en större betydelse än Göta Kanal. Motala verkstad som grundades 1822 och då hette det Platenssmedjan. Det var först under Daniel Fraser och Otto E Carlsund som verkstaden kom att bli Sveriges största och första mekaniska verkstad.

Baltzar von Platen kom på idén att om Motala stad och han ritade själv stadsplanen med solfjäderformigt utstrålande gator med centrum ute i Motalaviken.[4] Det är däför Motala ser ut som det gör idag.

2.2

I brev från åren 1361, 1374 och 1436 nämns bland annat Motala kyrka för första gången. Forskare har länge trott att kyrkan som nämns i brevet från 1361 var den äldsta, men arkeologerna har hittat vid den nuvarande kyrkan ett murparti från 1200-talet.[5] Herrar från gårdarna Karlshult och Lindenäs började under 1600- talet att göra kyrkan i Motala större. Ett sekel senare tyckte eliten i Motala att Motala kyrka är för liten och man började att renovera den. Motala kyrka stod färdig år 1774. Nu var den både bredare och längre än den gamla. År 1774 fanns inte tornet , så klockorna hängde söder om kyrkan i kyrkgården. Tornet blev färdigt år 1846. Tornspiran såg då annorlunda ut och den nuvarande spiran byggdes år 1956.[6]

Människorna som bosatte sig i Motala från 1200- till 1800- talet, bosatte sig mestadels vid Motala ström eftersom det var den människorna i Motala levde på. I början utav 1800-talet hade Motala cirka 2000 invånare. De mesta bodde vid den södra delen av strömmen.

Norr om strömmen och Göta kanal bildades Köping år 1823. Köping utvecklades långsamt samtidigt som befolkningen ökade drastiskt eftersom fler och fler började att jobba i Motala verkstad. Men man hade ett problem. Köpingens gränser var för trånga. År 1862 uppståd de nya kommunallagarna. Lagarna medförde bättre ordning och reda på förvaltning.

När Motala fick sina stadsrättigheter den 1 April 1888 var Motala till ytan den minsta staden i 1800- talets Sverige. I slutet av 1800-talet började en mängd industrier att växa fram i Motala.

I början av 1900-talet hade Motala 3000 invånare. Motala behövde expandera sina områden eftersom staden hade nu mer invånare än någonsin tidigare och det gjorde man. Vid inkorporeringen 1917 införlivades bl a Bispmotala, Bondebacka, Samuelsberg och Motala Gästgivaregård, söder om strömmen. Invånarantalet ökades med ca 2300 förortsbor. Motala blev nu större.

Motalasindustri ökade rejält med stora fabriker som Luxor och Electrolux. Dessa stora företag gav många människor jobb. [7]

Om vi går tillbaka till 1800-talet då Motala fortfarande var Köping med sina 2000 invånare. 1868 grundades Motala tidning i Skänninge, eftersom en dagstidning inte fick startas på ett ställe som inte var stadsberättigad. Under 1870- talet var Motala fortfarande ett bondesamhälle. Den ända stora industrin var Motala Verkstad, men det fanns små fabriker kring Motala ström. Samtidigt invigdes järnvägen mellan Hallsberg-Motala-Mjölby. Före järnvägens tillkomst var det kanalbåtarna som erbjöd Motalaborna resor till Stockholm norrut och till Malmö söderut. Motala fick sina stadsrättigheter 1888 medans Köping fick 7 år tidigare, 1881.[8]

Motala Verkstad bildades år 1822 av Baltzar von Platen för att tillverka mängder av reservdelar och delar för bygget utav Göta Kanal. Under Otto von Carlsunds ledarskap blev Motala verkstad internationellt kända. [9]

Motala Verkstad har en stor betydelse för Motala och för bygget utav Göta Kanal. Du kan inte skriva om Motala utan att nämna Motalas stolthet- Göta Kanal. Baltzar lade fram sina förslag om bygget utav kanalen år 1806. 1810 gav kung Karl XIII tillstånd till götabolaget att driva bygget av kanalen. Fösta spadtaget togs i Maj 1810. Över 58.000 soldater hjälpte till att bygga Göta Kanal. Bygget utav Göta kanal tog 22 år och över 60.000 man jobbade med projektet. Den 26 september 1832 invigdes den nya kanalen utav kung Karl XIV Johan. [10]

Under hela 1800-talet hade kanalen stor betydelse som transportled, både för varor och passagerare. Däremot fick inte kanalen den långsiktiga betydelse von Platen hade hoppats på. Järnvägen och framför allt lastbilstrafiken tog så småningom över kanalens roll. Transportleden blev istället en av Sveriges mest välbesökta och kända turistattraktioner.

Byggandet utav Göta Kanal kostade hela nio miljoner riksdaler. Göta Kanal är 190,5 km lång och sträcker sig från Sjötorp i Västergötaland till Mem i Östergötaland. Kanalen hade sin storhetstid under industrialismen och var det bästa transportmedlet under den perioden. Idag är Göta Kanal mer än turistattraktion än en transportled. Från söder till norr tar det under högsäsongen tar det cirka 5-7 dagar medans under lågsäsongen tar det 3-4 dagar. Över 10.000 båtar åker igenom Göta Kanal under en säsong. Kanalen som ibland kallas för “Sveriges blåa band” har 58 slussar. En annan sak värd att notera angående Göta Kanal är att år 2007 röstades kanalen fram som en av Sveriges sju underverk. Denna utmärkelse är en storseger för Motala stad.[11]

Den 9 oktober 2013 invigdes den nya Motalabron utav Carl XVI Gustaf.[12] Via Motalabron kan Motalabor ta sig på ett snabbt och smidigt sätt ut till E4 och ut till resten av Sverige. Motala utvecklas för varje år som går. Motala har idag ungefär 29 823[13] invånare.

Här ser vi befolkningsutvecklingen :[14][15]


Motala blir större och större för varje år som passerar. Man har stora framtidsplaner och man vill bli en större och tryggare stad.[16] Idag finns det mycket mer vägar, både för cyklar och bilar, mer hus och mer människor. Motala kommer att utvecklas och det vill man inte missa.

2.3

År 1766 föddes Baltzar Bogislaus von Platen på Rügen. Släkten von Platen kommer ursprungligen ifrån Tyskland. Han var son till Philip von Platen och Juliana Regina von Ysedom. Baltzar började vid 13 års ålder på kadettskolan i Karlskrona. Efter att han avslutat sin skolkurs tillbringade han tre år i kofferditjänst. Han blev sårad vid Hogland och tillfångatagen av ryssar, och fördes till Rysland.

Efter kriget kom Baltzar hem och blev direkt befodrad till Kapten. 1801 valdes han in i Trollhätte kanals styrelse. Under tiden i styrelsen kom hans tankar om en samfärdsled mellan Vänern, Vättern och Östersjön att utvecklas.

Hans planer fick stöd utav kung Gustav IV Adolf, som i februari 1808 gav Baltzar von Platen och den brittiske kanalbyggaren Thomas Telford ett uppdrag, att planera vattenvägen mellan Östersjön Vänern , men 1809 års revolutionen kom emellan. 1810 beslutade riksdagen ge von Platen uppdraget att bygga Göta Kanal och ett kanalaktiebolag bildades för ändamålet. Baltzar von Platen var då statsråd och blev ordförande för kanalbolaget och ledde dess verksamhet från starten.

Baltzar var gift med Hedvig Elisabet Elisabeth Ekman och tillsammans hade de tre barn. [17]

År 1810 inleds bygget av Göta Kanal och Baltzar bestämde att Motala skulle få äran att vara kanalens huvudstad. Baltzar von Platen designar stadens unika stadsbild där gatorna går i en solfjädersform och alla i riktning mot en punkt ute i Motalaviken. Han formade staden och gjorde staden känd.

Baltzar gav industrin i Motala ett startskott. År 1822 bildade han Platenssmedjan, senare Motala Verkstad. Platenssmedjan bildades i början för att göra reservdelar åt bygget utav Göta Kanal. Men verkstaden gav fler människor jobb och efter ett tag kom industrin upp på sina egna ben.

Därmed inleddes också den utveckling som skulle komma att ge Motala epitetet "den svenska verkstadsindustrins vagga". Baltzar von Platen fick aldrig uppleva Göta kanals fullbordan. År 1829, tre år före kanalens högtidliga invigning i Mem år 1832, dog von Platen. Han har fått en monumental gravplats intill kanalen i Motala.[18]

Baltzar von Platen ses som Motalas grundare, Motalas fader. I Motala Centrum finns en staty som representerar Baltzar von Platen. Mannen som gav Motala ett spadtag till framtiden. Mannen som idag kallas för grundaren av Ötergötlands sjöstad Motala.[19]

Baltzar von Platen har gjort mycket för Motala. Motala fick och får än idag massor med pengar ifrån turister som besöker von Platens mästerverk Göta Kanal. Motala Verkstad har gett många människor arbete vilket har lett till att folkmänden i Motala ökade under Motala Verkstads storhetstid. Även om Motala Verkstad inte är det den var för 100 år sedan, är den ändå viktig för Motala idag.

3. Diskussion

Motala har utvecklats enormt och som jag nämnt i resultatsdelen så är det dels på grund av Göta Kanal men även Motala Verkstad. Det känns som att jag har svarat på min första frågeställning även om det är svårt att svara på den frågan med just ett svar. Varför blev Motala stad? Här kan man göra flera olika tolkningar beroende på hur du uppfattar det jag skrivit i resultatsdelen. Jag har skrivit att dels beror det på Motala ström. Människor bosatte sig längst strömmen. Men sen är det Baltzar von Platen som grundar Motala enligt resultatsdelen men vi är människor och vi tolkar saker olika.

Hur Motala har utvecklats mellan åren 1600- 2010 har beskrivits kort om de största och viktigaste ändringarna i Motala. Det finns så mycket mer att skriva om hur det har utveklats men det måste begränsas. Jag tycker att jag har fått med det viktigaste, Motala Kyrka, Göta Kanal och Motala Verkstad. Motala har varit med om drastiska förändringar sen 1600 talet och det är viktigt att veta att Motala är en stad som kommer att utvecklas och den kommer att bli större och mer trygg för Motalaborna.

Detta arbete kan användas igen om kanske 30 år, för att se hur den har utvecklats ännu mera och kunna jämföra. Detta arbete kan absolut användes som en andrahandskälla eftersom det jag har skrivit i resultatet är min tolkning och som jag nämt tidigare kan användas igen och tolkas på ett annat sätt.

3.1 Avslutande Diskussion

Det har varit väldigt intressant att arbeta om Motalas historia. Det har varit både bra sidor och dåliga med arbetet. Det bra med detta arbete är att man har lärt sig något om sin stad. Man vet mer om den nu än vad man visste tidigare, så är det i alla falla för mig. Det dåliga är ju så klart att det alltid är så svårt att begränsa ett arbete man gärna vill jobba mer om. Ett arbete som man vill utveckla och man själv vill ju läsa på mer om Motala och veta mer om sin stad. Men då skulle du sitta och läsa detta arbete i flera dagar och det tror inte jag att du vill.

Jag tror att den viktigaste faktorn till att människor började bosätta sig vid Motala och den viktigaste faktorn till att Motala växer är just Motala Ström. Man får inte heller glömma bort att det var Baltzar som valde just Motala som Göta Kanals huvudstad och just Motala som den stad där den viktiga verkstaden byggdes.

Motala är min stad. Jag är född där, uppväxt där och kommer troligtvis leva en stor del av mitt liv i denna fina stad, för att jag trivs här. Nu vet jag och läsaren mer om Motala. Hur den har utvecklats och varför den blev en stad. Alla i Motala vet att Baltzar von Platen är en viktig människa för Motala och attt han jobbade med Göta Kanal bygget. Men det är få som vet om just honom. Var han är född och vart idén om kanalen kom ifrån. Läser de det här arbetet så vet jag att dem kommer få en bättre bild över Baltzar von Platen och en bättre bild över Motala.

4 Referenslista

Tryckta källor

Motala historiekommitté, Motala 100 år, Borgströms Tryckeri AB, 1981, s.18

Motala historiekommitté, Motala 100 år, Borgströms Tryckeri AB, 1981, s.18-19

Elektroniska källor

http://www.ekinge.nu/Motala/mothistoria/mothist.htm 28/3 - 2014

http://www.ekinge.nu/Motala/mothistoria/einar/glamotala.htm 29/3 - 2014

http://www.ekinge.nu/Motala/mothistoria/kyrkan.htm 11/4 - 2014

http://www.ekinge.nu/Motala/mothistoria/mothist.htm 11/4 - 2014

http://www.ekinge.nu/Motala/mothistoria/m60-80.htm 11/4 - 2014

http://www.motalaverkstad.se/var-historia ⅖ - 2014

http://www.gotakanal.se/sv/artiklar/Historia-ib/Gota-kanals-historia/ 13/5- 2014

http://sv.wikipedia.org/wiki/Motalabron 11/3 - 2014

http://sv.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6ta_kanal#Historia 13/5 - 2014

http://www.webcitation.org/5zewoamwt 20/4- 2014.

http://framtidensmotala.se/about/ 24/5 - 2014

http://sv.wikipedia.org/wiki/Baltzar_von_Platen#F.C3.B6r.C3.A4ldrar 15/5 - 2014

http://start.motala.se/besoka/motalas-historia/ 8/4-2014

http://www.gotakanal.se/sv/artiklar/Historia-ib/Mer-Kanalhistoria/ 13/5 - 2014

Övriga källor

Bilden tagen ifrån: sv.wikipedia.org/wiki/Motala 20/5- 2014

 

[1] http://sv.wikipedia.org/wiki/Motalabron

[2] Motala historiekommitté, Motala 100 år, Borgströms Tryckeri AB, 1981, s.18

[3] Motala historiekommitté, Motala 100 år, Borgströms Tryckeri AB, 1981, s.18-19

[4] http://www.ekinge.nu/Motala/mothistoria/mothist.htm

[5]http://www.ekinge.nu/Motala/mothistoria/einar/glamotala.htm

[6] http://www.ekinge.nu/Motala/mothistoria/kyrkan.htm

[7] http://www.ekinge.nu/Motala/mothistoria/mothist.htm

[8] http://www.ekinge.nu/Motala/mothistoria/m60-80.htm

[9] http://www.motalaverkstad.se/var-historia

[10] http://www.gotakanal.se/sv/artiklar/Historia-ib/Gota-kanals-historia/

[11] http://sv.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6ta_kanal#Historia

[12] http://sv.wikipedia.org/wiki/Motalabron

[13]”Tätorter; arealer, befolkning”.Statistiska centralbyrån. Läst 4 April 2014

[14]http://www.webcitation.org/5zewoamwt Läst 20 Maj 2014.

[15] Bilden tagen ifrån: sv.wikipedia.org/wiki/Motala - 20 Maj 2014

[16]http://framtidensmotala.se/about/

[17] http://sv.wikipedia.org/wiki/Baltzar_von_Platen#F.C3.B6r.C3.A4ldrar

[18] http://start.motala.se/besoka/motalas-historia/

[19] http://www.gotakanal.se/sv/artiklar/Historia-ib/Mer-Kanalhistoria/

×

Sök efter personer, platser och saker!

×

Välj plats
Välj ålder