Bakgrund till Broar till historien

Broar till historien startade som ett samverkansprojekt inom nätverket Kulturarv Östergötland,
i det här fallet främst:

- Universitetet i Linköping, ISAK/Historia och lärarutbildningen
- Östergötlands museum samt Riksarkivet
- Landsarkivet i Vadstena
- Regionförbundet, Regionsbiblioteket, Riksantikvarieämbetet (UV-Öst), Länsstyrelsen i Östergötland, Kommunerna i länet och Flygvapenmuseet ingår genom sina platser i ledningsgruppen för Kulturarv Östergötland.

Under 2014 har kulturarvsprojektet "Att skapa sin historia", Region Blekinge tillkommit som samarbetspart. Bakom projektet står:

- Blekinge museum
- Blekingearkivet
- Slöjd i Blekinge och
- Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg"