Till dig som pedagog

Som ansluten pedagog kan du lägga upp elevarbeten, temaområden eller pedagogiska planeringar. Du kan också, när du är inloggad, ta del av andra pedagogers handledningar eller planeringar.

Dina elever kan med sitt arbetes unika kod arbeta direkt mot sajten. Du kan följa dina elevers specifika arbeten via ditt inlogg.

För att registrera dig som pedagog krävs att din region är ansluten. I nuläget är regionerna Blekinge och Östergötland anslutna.

Vill du att vi kommer och presenterar och visar sajten för er skola så kontakta din region.


- Registrera dig som lärare på Broar till historien


Som ansluten pedagog kan du:

Skapa nya teman, introduktioner eller lärarhandledningar som du delar med andra pedagoger.

Redigera upplagda planeringar och instruktioner för arbetsområden. Målet är att de ska vara användbara för många.

Skapa arbetsdokument som bara är synliga för dig och för eleven efter att den angivit sin unika arbetskod. Med koden kan eleven jobba med sitt arbete direkt på sajten. Om en kod skulle komma på villovägar kan läraren gå in och skapa en ny. När ett arbete publiceras slutar elevkoden att fungera. Inloggade pedagoger kan ändra i publicerade arbeten.

Ansluten pedagog har ansvar för sina inloggningsuppgifter. De tilldelade inloggningsuppgifterna är personliga.

Pedagogen kan välja att publicera sina elevers arbeten, som då blir tillgängligt för allmänheten. Om ett arbete publiceras är det pedagogen som äger ansvar. Detta gäller även eget upplagt material.

Pedagogen ansvarar för, i de fall det är brukligt, att ha alla tillstånd för att publicera elevens material. Det vill säga ha upplyst om PUL och att ha föräldrars godkännande med mera.

Innehåll får inte vara olämpligt i innehåll eller skyddat av upphovsrätt.

Feedback, utvecklingsidéer och problemrapportering

Vill skicka oss användarfeedback, har idéer för fortsatt utveckling eller vill rapportera ett problem så kontakta din region.

Tekniska krav

Sajten kräver internetuppkoppling och fungerar med webbläsaren Google Chrome, som måste vara installerad på din dator, surfplatta eller telefon. Du kan klicka på länken för att installera. Har du inte rättigheter att installera, kontakta din IT-ansvarige.

Vi ska se till att sajten och dess kod fungerar. Tillfälliga avbrott i drift kan emellertid uppstå vid utvecklingsarbete av sajten eller på grund av tredjepart, exempelvis webbhotell.

Broar till historien - Att ansluta region

För att ansluta en region krävs att det finns en eller flera institutioner/ organisationer som gemensamt tar på sig ansvar som regionsadministratör.

Regionen tar på sig ansvar att administrera dess användare och att hantera feedback och andra ärenden gällande sajten och regionen. Nya administratörer får introduktion. Att ansluta en region kostar 30 000 kronor i engångsavgift. I en framtid kan en årsavgift tillkomma.

Vid intresse och mer information kontakta kulturarv@ostergotlandsmuseum.se